Andalusia-Hindustan

Photo © Roderick Mickens, Musicians: Narendra Budhakar-tabla, Saavitri Ramanand-Hindustani vocal; K.V. Mahabala Sharma – sitar; David Costellano-Flamenco vocal & Palmas; Pedro Cortes-Flamenco guitar

Andalusia-Hindustan