Final Bows

Photo © Roderick Mickens, Dancers with Artistic Directors Swati Bhise (Sanskrit Center) & Janaki Patrik (Kathak Ensemble)
L to R: Swati Bhise Somnath Natarajan, Devika Bhise, Nitika Nadgar, Roshni Sacks, Shruti Choksi, Ambika Persad, Ahnya Chang, Simrata Keshav, Sandhya Menon, Sowmya Viswanath, Janaki Patrik

Final Bows